Sunday, January 8, 2012

Untuk renungan bersama:
 

"Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan (atau bala bencana), maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan (dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa) dan (dalam pada itu ) Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu)." 
Surah Asy-Syura Ayat 30

No comments:

Post a Comment